Ejakülâsyon Bozuklukları

Ejakülâsyon BozukluklarıEjakülasyon bozuklukları normal cinsel münasebetin son objektif safhasını ejakülâsyon teşkil eder. Birçok erkekler ve hatta henüz evlenme çağında bulunan delikanlılar erken inzal gibi ejakülâsyon gevşekliğinden ve diğer bozukluklarından şikâyet ettikleri cihetle marazî cephesini anlatmadan önce normal mekanizmasını incelemek faydalıdır. Ejakülâsyon normal cinsel fiilde meninin boşalması belirtisidir. Cinsel münasebetin daha ilk safhasında iç ifraz guddelerinin artan faaliyetlerine bağlı ruhsal duygusal mekanizmaların tesiri ile meni keseleri gerilmeğe ve dolmaya başlar. Gudde faaliyetinin şiddeti şahıslara, tembihlerin tabiatına ve derecelerine göre değişir. Yaş, itiyat gibi tali şartlar da rol oynar. Bütün bu belirtiler, mesanenin idrarla dolması halinde beliren işeme zorunluğu gibi, keselerin gerilmesine bağlı olmak üzere boşalma ihtiyacına müncer olur. Bu keseler tam dolma ve penisin vajenden ihsaslar alması hâlinde boşalırlar, işte bu bilhassa ejakülâsyonu teşkil eder. Bu kesik kesik ve git gide fasılaları ve fışkırma kuvvetleri azalan hecmelerle spermin dışarıya atılmasıdır. Bu yalnız başına hakiki ejakülâsyonu teşkil eder.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Farklılaşma

Cinsel FarklılaşmaCinsel farklılaşma yalnız açık marazî hallerde değil, normal sayılan şahıslarda bile erkeklik ve kadınlık farklarını ifade eden cinsel vasıflarda bariz değişiklikler olabilir. Bir kısım insanlarda karakter yeter derecede gelişmemiş yahut aksine tabiî inkişaf hududunu aşmıştır. Bir kısım insanlarda ise mukabil cinsin vasıfları bulunabilir. Bu özelliklere göre cinsiyette de tipler Biyotipoloji bahis konusudur. Bu iç salgı bezleri mütehassıslarından ruh hekimlerine, sosyologlardan adlî hekimlere kadar birçok şube uzmanlarını ilgilendirir. Gerçi cinsiyet gelişmesi ile bunun marazî olaylarını psikanaliz ekolü daha ziyade ruhi amillere ve cinsel baskılara bağlamaktadır. Muhakkak ki Freud’ün bundan önceki sohbetlerimizde incelemiş olduğumuz cinsiyete ait teorileri bilhassa birçok nevrozların oluşunda önemli rol oynar. Ancak aşağıda görüleceği gibi muhtelif amillerin tayin ettiği cinsel bünyelerin ve tiplerin objektif taraflarını ihmâl etmek de doğru değildir. En doğrusu, hormonal ve ırsi faktörleri bir arada cinsel tiplerin tayininde kabul etmektir.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Hormon Tedavisi

hormon tedavisiHormon tedavisi büyük hormon hırsızlığı üzerinde bir şeyler yapmakla. Her geçen gün kadının dişiliği yavaş yavaş vücudundan akıp gitmektedir. Kadın kaybettiği şeyleri yerine koymalıdır. Varsayımla olarak bu çok kolaydır. Yapacağı tek şey, doktorunun kaybolan hormonları tablet ya da enjekteyle her ay vermesini sağlamaktır. Hepsi bu kadar son yılların tıp alanındaki yararlı çalışmalarını kendi çıkarına kullanabilen kadın saati durdurabilir. Bilgili olarak yapılan hormon desteklemesi vajinayı canlı, klitorisi dolgun ve cevap verici, göğüsleri mümkün olduğu oranda sıkı yapar. Aynı zamanda, beynin cinsel merkezindeki çarkın dönmesine yardımcı olur. Hormon desteklemesi erkek hormon yükselişini durdurur ve kadını kadın olarak korur. Ama pratikte bunu yapmak söylendiği kadar kolay değildir.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kadınlarda Vajinal Akıntı

kadınlarda vajinal akıntıKadınlarda vajinal akıntı menstruasyonun adet kanaması başlangıcından birkaç gün evvel, vajinal akıntının az artışı da anormal değildir. Kanamadan önceki devrede, dokuların ileri derecede kanlanması ve sıvının artması ile ilgilidir. Pek hassas kadınlar, bu normal fizyolojik fazla sekresyonu, artış olarak kabul edip doktora başvururlar. Gerçek anlamda ve tedaviye ihtiyaç gösteren bir akıntıya karar verebilmek için, akıntının anormal patolojik olduğunun doktor tarafından tespiti gerekir. Bazı kadınların ise, diğer şikâyetlerini anlatırken, akıntısının da mevcut olduğunu söylemeğe utandıkları görülür. Diğer bazı kadınlar da, artmış olan bir flour genitalisi, normal olarak kabul ederler.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kadın Uysallığı

kadın uysallığıKadın uysallığı psychanalyse seksüel meselelerin, hayatın diğer bütün tezahürleri üzerince müessir olduğunu göstermiştir. Fakat bu fikir ruhî hadiseler üzerine terbiyenin, içtimaî nizamın, kültür şartlarının da müessir olduğunu inkâr etmemektedir. Hatta psychanalyse ruh üzerinde bazen hariç amillerin seksüel hadiselerden fazla rol oynayabileceğini de kabul etmiş bulunmaktadır. Kadın ruhu üzerinde bu dış amillerin yaptığı tesirleri bilmekle beraber seksüel temasa kadının pasif, erkeğin aktif davranışının kadın ruhu üzerinde büyük tesiri olduğunu söyleyebiliriz. Kültür seviyesi ne olursa olsun her cemiyette kadının hüviyeti pasif, erkeğin hüviyeti aktif’dir. Margaret Mead’ın bazı iptidaî kabilelere ait enteresan antropolojik çalışmasında bildirilen kadının aktif, erkeğin pasif oluşu, yukarıda birçok hayvan nevilerinde rastladığımız erkek ve dişinin ters rollerinden başkasını ispat etmez. Bu gibi istisnalar umumî prensibi değiştiremez.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Duvarlara Erotik Yazılar Yazmak

duvarlara erotik yazılar yazmakDuvarlara erotik yazılar yazmak bina duvarları umumi belaların ve diğer umumi yerlerin duvarlarına yanlar yazmak, resimler çizmek çok eski devirlerden beri devam devam eden bir adettir. Erkekler tarafından yazılan yazı ve çizilen resimlerin pek büyük bir kısmı, hem onları çizen hem de daha sonra okuyacak ve seyredecek olanlar üzerinde şehevi tesirler meydana getirmek, cinsi duygulan tahrik etmek gayesini gütmektedir Fakat kadınlar arasında duvarlara yazılar yazan veya resimler çizenlere nispeten az Taşlanmaktadır. Yazdıkları veya çizdikleri zaman da bunların pek az bir kısmı cinsi, şehevi mahiyet taşımaktadır Daha birçok arkadaşların da yardımıyla, umumi belalara yazılmış yazı ve çizilmiş resimlerin hepsini kopya ettik. Kadınların helalarının %50 sinde, erkek helalarının da %58′inde bu cins çizgilere rastladık. Bu çizilenler arasında kadınlar taralından yazıldığı belli olanlar %25. erkekler tarafından yapıldığı belli olanlar da %86 yı teşkil ediyordu.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Gebelik Nasıl İzlenir?

gecelik nasıl izlenirGebelik nasıl izlenir gebenin yakından gözlenmesi yanında, yapılan ilk testlerden biri amniyosentezdir. Gebeliğin yaklaşık on altıncı haftasından sonra yapılan bu teste, karın ve rahim duvarından iğne ile girilerek, küçük bir miktar amnivon sıvısı alınır. Bu sıvının hücresel ve biyokimyasal tahliliyle, kalıtsal kusurlar, kromozom anormallikleri ve metabolik bozukluklar konusunda önemli bilgiler edinilebilir.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Gelecekteki Gebelikten Korunma Yöntemleri

geleceketeki gebelikten korunma yöntemleriGelecekteki gebelikten korunma yöntemleri araştırmacılar çok sayıda doğum kontrol yöntemini denemektedirler uzun süreli hormon zerkleri, antisperm antijenzerkleri ancak şu an için araştırılan yöntemlerin hiçbiri doyurucu değildir. Bu nedenle, bir yandan ideal korunma yönteminin bulunmasını beklerken bütün kadınların kabul edebileceği, hiçbir yan etkisi olmayan, gebeliği yüzde yüz önleyen, ucuz, kolayca elde edilebilen, istekli olmayı ve üzerinde düşünmeyi gerektirmeyen ya da pek az gerektiren ve kolayca vazgeçilebilen bir yöntem bulunana dek elimizdekilerle yetinmeliyiz. Düşünceli bir kadın hala, başvuracağı doğum kontrol yöntemini seçerken yöntemin yararlarını, sakıncalarını ve potansiyel risklerini bilmek ve değerlendirmek durumundadır.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kumarbaz

kumarbazKumarbaz bir erkekler ilişki kuran bir kız her şeyden önce hiç bir kumarbazın kazanmadığını öğrenmelidir. Kumar matematiksel yönden akla uygun kazanma şansı varken, bu fırsata sırt çevirip ihtimaller hesabına atılmaktır. Bir yarışta on iki koşan ata karşı bir ata bahse giren erkeğin kazanma şansı on birde birdir.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Ergenlikte Cinsellik

ergenlikte cimselikErgenlikte cinsellik döneminden önceki erinlik çağında ansızın büyüyen cinsel salgı bezlerinin etkinlik göstermesi, çocukluğun bu ara çağına son verebilir. Salgı bezlerinin karışması nedeniyle, artık vücut daha hızlı büyüme organları gelişir ve çalışmaya başlar. İkinci derecedeki cinsel belirtiler ortaya çıkar. Koltuk altı ve kasık kılları, kızlarda göğüsler, oğlan çocuklarında sakalın çıkması ve sesin kalınlaşması gibi. Cinselliğin ve romantizmin itilmesi ansızın sona eremez. Oğlan çocukları, kızlara karşı besledikleri ilgi ile onların yanında bulundukları zaman duydukları sıkıntı arasında bocalar ve çok rahatsız olurlar. Kızlar böylesine güçlü bir sinirsel tutuklukla karşılaşmazlar. Böyle bir sıkıntının üstesinden gelmek zorunda kalmazlar, ama onlar da bir ölçüde çekingen olurlar, kimileri aşırı sıkılgan davranırlar, kimileri ise istemedikleri halde patırtıcı ve gösterişçi davranırlar. Karşı cinse duyulan ilginin güçlü bir biçimde bilinçaltına itildiğini belirttik. Bundan sonra, salgı bezi değişiklikleriyle belirgin hale gelen kişisel duygular, önce cinsellikteki kişilere, özellikle hayranlık duyulan yetişkinlere, örneğin bir öğretmene yönelir. Bir oğlan çocuğu bir aktrise ya da bir kadın şarkıcıya gönlünü kaptırabilir. Ne yapabileceğini düşünmeden âşık olabilir, onu utanç verecek ölçüde hayal edebilir. Bir kız çok sevilen uzak bir kişiye tutulabilir. Yeni yetişen bir delikanlı, yetişkin ve çekici komşu kızına gizlice aşk olabilir. Çünkü onun gözünde komşu kızı, kendi yaşında. Kızlar dan daha büyüleyicidir. Ayrıca onunla konuşmak daha kolaydır. Hangi cinsten olursa olsun, bir yeni yetme, er geç kendi yaşından birine gönlünü kaptıracaktır. Ancak onun ki konuşmayı göze almak oğlan çocuğunun çok vaktine mal olacaktır. Hele bunu ciddi bir biçimde yapması İçin daha da çok vakit yitirmesi gerekecektir. Ben, henüz on İki yaşımda bir öğrenci iken dikkatimi çeken kızla ancak on beş yaşıma geldiğim zaman konuşma cesaretini bulabilmiştim. Ve ona söylemek üzere bulduğum söz, ancak şu olmuştu.  Siz Marta Sneod değil miydiniz?... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz